Kliničko ispitivanje otopine natrium oksiklorita* u terapeutskoj stomatologiji

Vršena su klinička ispitivanja sa otopinom natrijeva oksiklorita u koncentracijama od 850, 1000, 2400 i 2800 mg/l kod 30 bolesnika u liječenju pulpita, periodontita i parodontita.

U endodonciji za obradu kanala korijena zuba kod 24 zuba kod 15 bolesnika pri liječenju pulpita i periodontita primjenjene su koncentracije otopine od 850 do 2800 mg/l. Kod liječenja parodontita sa različitim stupnjem (lak, srednji i težak) kod 15 bolesnika, za obradu patoloških gingivijalnih lezija, korištena je otopina koncentracije 850 do 2400 mg/l. Obrada kanala korijena zuba kod liječenja pulpita, vršena je sa otopinom natrium oksiklorita poslije ekstirpacije pulpe, pomoću drena 1 – 2 puta sa daljnim plombiranjem kanala sa pastama za liječenje (sa prihvaćenim metodama). Kod liječenja periodontita zuba, obrada kanala zuba vršena je otopinom koncentracije 850 – 2800 mg/l, pomoću drena 2 – 3 puta sa dodatnim ostavljanjem drena sa preparatom 2 – 3 dana. Poslije ovoga kanali zuba se plombiraju po opće poznatoj metodi.

Pri liječenju peridontita primjenjivana je otopina koncentracije 850 – 2400 mg/l za lavažu patoloških gingivijalnih džepova pomoću drenova natopljenih u otopini, sa mlazom pomoću šprica ili putem aplikacije drena sa otopinojm 2 – 3 minuta u gingivijalnim džepovima, kada se prethodno odstrane podgingivijalne zubne naslage i iza kiretaže. U zavisnosti od težine bolesti kurs liječenja sadrži 2 – 3 posjete.
Kontrolna grupa se sastajala od 10 pacijenata sa analognim bolestima i liječenje se sastajalo obradom sa 0,3% otopinom klorheksidina.

Ocjena djelovanja preparata sprovodila se prema kliničkim posmatranjima liječnika, osobnoj ocijeni pacijenta i drugih objektivnih indeksa (paradentalni, indeks krvarenja, Miler-pisareva proba), RTG praćenje tkiva oko apikalnog dijela zuba u dinamici (prije i iza primjene preparata). Pored ovoga vršeno je i mikrobiološko ispitivanje kanala korijena zuba i gingivijalnih džepova, prije i iza primjene otopine natrijeva oksiklorita.

Rezultati ispitivanja: Primjena otopine natrijeva oksiklorita u raznim koncentracijama za obradu kanala korijena zuba i gingivijalnih džepova pokazala je da se može primjenjivati otopina koncentracije od 850 do 1000 mg/l, jer veće koncentracije uzazivaju osjećaj peckanja na mjestu aplikacije, na sluznici usta, njen otok, hiperemija i bol prilikom zagriza zuba.
Liječenje periodontita sa primjenom otopine natrium oksiklorita u koncentraciji od 850 do 1000 mg/l sa podacima sa kliničke ocjene liječnika i samoocjena pacijenta, pokazalo je da kod bolesnika sa lakom formom periodontita kod 100 % bolesnika poslije prve obrade gingivijalnih džepova krvarenje je prestalo na gingivama, sluznica usta poprimila roza boju i primjećeno je poboljšanje općeg stanja gingive- nestao je svrab i neprijatan miris iz usta. Paradenralni indexi, indeks krvarenja i Miler pisareva proba približili se normali. Kod srednje teških i težih oblika periodontita poboljšanje stanja se primjećivalo poslije 2 – 3 posjete bolesnika liječniku.
Mikrobiološka ispitivanja sadržaja kanala korijena zuba i gingivijalnih džepova prije i poslije obrade sa otopinom natrijeva oksiklorita sa sondom, koncentracije 850 – 1000mg/l, dokazala je njeno visoko baktericidno djelovanje na partogenu floru.
Terapeutski efekat u kontrolnoj grupi bolesnika bio je po svim parametrima približan sa pokazateljima ispitane grupe.
Zaključak:Visoko baktericidno djelovanje otopine natrijeva oksiklorita, upućuje da se isti preporuči kao antiseptičko sredstvo za obradu kanala korijena zuba i patoloških gingivijalnih džepova, kod liječenja pulpita, periodontita i parodontita različitog stupnja težine.

* napomena: Ispitivane otopine navendenih koncentracija odgovaraju otopinama DAISEPT i DIORAL.

Ostali članci:

Otopine za prevenciju i liječenje virusne infekcije Covid- 19 Primjena preparata Endoasept u kliničkom tretmanu pacijenata sa HPV infekcijom Hospitalna infekcija u Držvnoj bolnici Sarajevo uz izvjestaj o korišćenju preparata DIASEPT za lokalni tretman kirurških rana Izvještaj o kliničkom ispitivanju otopine natrium oksiklorit* u maksilofacijalnoj kirurgiji i stomatologiji Izvješće o rezultatima ispitivanja otopine natrijevog oksiklorita* u liječenju opeklina Iskustvo o korištenju preparata DIASEPT u Općoj bolnici Sarajevo u periodu od 1992. do 2001. godine Primjena otopine natrium oksiklorita* u otorinolaringologiji Mikrobicidno djelovanje otopine natrijevog oksiklorita u raznim koncentracijama* Protiv MRSA atomskim kisikom (Večernji List, 19. srpnja 2010)