Mikrobicidno djelovanje otopine natrijevog oksiklorita u raznim koncentracijama*

Natrijev hipoklorit (NaOCl)je do sada korišten samo kao dezinficijens za vanjske površine zbog toga što mu je pH >10 i što u svom sastavu ima značajnih količina slobodnog klora i perklorata. Ovakav nije pogodan za primjenu kao lokalni antiseptik na živom tkivu jer štetno djeluje na njega. Natrijev oksiklorit dobiven specijalnim elektrokemijskim postupkom je sterilna, neutralna otopina bez primjesa slobodnog klora i perklorata, čija je pH vrijednost od 7,5 do 8,9 te se kao takva može koristiti kao lokalni antiseptik za kožu i osjetljivih sluznica.
Cilj ispitivanja je određivanje antimikrobnog djelovanja otopine oksiklorita raznih koncentracija (300,600, 900 i 1200 mg/l) t.j. obuhvaćene su koncentracije svih otopina koje proizvodi firma Lihnidos. Određivana je i minimalna mikrobicidna koncentracija (MMKO) sa koncentracijama od 0,5, 2, 10, 50 i 100 mg/l.
Korišteni su klinički sojevi mikroorganizama i oni koji su posebno otporni na druge lokalne antiseptike i antibiotike te često izazivaju bolničke infekcije (Pseudomonas aeruginosa i Metacillin rezistentni staphilococus aureus (MRSA).

REZULTATI:
Jednominutnu ekspoziciju otopine oksiklorita u najmanjoj koncentraciji od 300 mg/l više nije preživio niti jedan od 13 bakteriskih sojeva (tablica 1).
Isti je efekat otopina prema fungama kod djelovanja u vremenu od 5 minuta. Postotak živih stanica Candide albicans i A.fumigatus je vrlo mali i kod jednominutne ekspozicije (tabela 2).
Minimalna mikrobicidna koncentracija (MMKO) natrijevog oksiklorita je između 2 i 10 mg/l za S.aureus, E.Colli i P.aeruginosa i ispod 0,5mg/l za Bacilus sp, a za C.albicans MMKO je 10 mg/l (tablica 3).

Tablica 1.
Postotak preživjelih bakterijskih stanica pri djelovanju otopine natrijevog oksiklorita u 1 minuti

Bakterije

inoculum

CFU/ml

koncentracija otopine

(900, 600, 300 mg/l)

l.Staphilococus aureus5x1060%
2.St.Aureus metacillin rez.soj(MRSA)5x1060%
3.Enterococus5x1060%
4.Streptococus pyogenes5x1060%
5.Bacillus subtilis2x1060%
6.Bacillus cereus2x1060%
7. Escherichia colli3x1060%
8.Schigella sonei3x1060%
9.Salmonella enteritidis3x1060%
10.Proteus vulgaris3x1060%
11.Klebsiella aurogenes3x1060%
12.Pseudomonas aeruginosa3x1060%
13.Acinetobacter spp.4x1060%

Tabela 2.
Postotak prežvjelih stanica fungi kod djelovanja otopine natrijevog oksiklorita u raznim koncentracijama

Funge

inoculum

CFU/ml

koncentracija otopine mg/l
  900600300300
  Ekspozicija5 min1 min
1. Candida albicans106 0% 0% 0%0,5%
2. Cryptococcus neoformans5x105 0% 0% 0%0%
3. Aspergillus fumigatus10 0% 0% 0,55%2,1%

Tabela 3.
Postotak preživjelih stanica u raznim koncentracijama u 5 minutnoj ekspoziciji (MMKO)

Mikroorganizmiinoculumkoncentracije otopine mg/l
 CFU/ml100501020,5
1. St. aureus MR(MRSA)5x1060%0%0%0,12%60,1%
2. Bacillus spp.2x1060%0%0%0%0%
3. Escheria colli3x1060%0%0%0,06%10%
4. Pseud.aeruginosa3x1060%0%0%0,06%95%
5. Candida albicans1060%0%0%60%100%


*napomena: Kod svih otopina lokalnih antiseptika koje proizvodi firma Lihnidos, osnovna supstanca djelovanja je aktivni kisik, a donator kisika je natirum oksiklorit koncentracije 350-1500 mg/lit.

Ostali članci:

Otopine za prevenciju i liječenje virusne infekcije Covid- 19 Primjena preparata Endoasept u kliničkom tretmanu pacijenata sa HPV infekcijom Hospitalna infekcija u Držvnoj bolnici Sarajevo uz izvjestaj o korišćenju preparata DIASEPT za lokalni tretman kirurških rana Izvještaj o kliničkom ispitivanju otopine natrium oksiklorit* u maksilofacijalnoj kirurgiji i stomatologiji Kliničko ispitivanje otopine natrium oksiklorita* u terapeutskoj stomatologiji Izvješće o rezultatima ispitivanja otopine natrijevog oksiklorita* u liječenju opeklina Iskustvo o korištenju preparata DIASEPT u Općoj bolnici Sarajevo u periodu od 1992. do 2001. godine Primjena otopine natrium oksiklorita* u otorinolaringologiji Protiv MRSA atomskim kisikom (Večernji List, 19. srpnja 2010)