Dipylor

Otopina, enteroantiseptik

Dipylor

Dipylor je vrlo efikasan protiv svih vrsta mikroorganizama koji izazivaju infekciju u digestivnom traktu na strikturama kolona, analnim fisurama, abscesima i fistulama mukoze i submukoze. Kod Crohnove bolesti i ulceroznog kolitisa Dipylor oksigenira oštećenu sluznicu crijeva, smanjuje upalu, poboljšava ishranjenost tkiva i pomaže epitelizaciji oštećenih površina. Ne resorbira se i ne dospijeva u sisitemsku cirkulaciju.

Dipylor se kao enteroantiseptik primjenjuje kod svih vrsta infekcije digestivnog trakta: bakterije (Helicobacter pylori i druge bakterije koje izazivaju enterokolitis), gljivice (Candida albicans), protozoe (Entameba histolytica).

Ne djeluje negativno na saprofitnu crijevnu floru.

Klinička ispitivanja o liječenju Dipylorom bolesnika s Crohnovom bolesti i ulceroznim kolitisom pokazala su da su kod 80% bolesnika nestali svi simptomi bolesti te da je nastala potpuna regeneracija oboljelih površina digestivnog trakta. Do sada se simptomi bolesti nisu ponovo javili (2 godine).

Kod liječenja bolesnika s infekcijom Helicobacter pylori, rezultati su još bolji.

Nakon objavljivanja u međunarodnom medicinskom časopisu, skraćeni oblik rezultata kliničkih ispitivanja će biti objavljen na ovoj WEB stranici.

Otopina DIPYLOR je vrlo efikasna kod stanja gdje suvremena medicina ima slabih rezultata, primjerice kod sistemske (generalizirane) infekcije gljivicom Candida albicans, koja može biti uzrok infekcije i stvarati probleme u ustima i ostalim dijelovima digestivnog trakta, kao uzročnik vaginalne infekcije i dr.

Dokumenti:

Opširnije o preparatu Dipylor (PDF, 424.50K)

Članci:

Mikrobicidno djelovanje otopine natrijevog oksiklorita u raznim koncentracijama*